Prigodno izdanje 40 godina Ujedinjenih nacija

Datum puštanja u prodaju je 26 jun 1985 godine

- likovna obrada Dimitrije Čudov

- višebojni ofset ZIN

- papir kredasti

- zupčanje  123⁄4

Ujedinjene nacije poštanska marka

MI 2112 - nacrt skraćenica UN preko koje prelazi duga, tekst "Za bolji svet" i u gornjem levom uglu grb UN sa naznakom četrdesetogodišnjice (štampano 500 000 komada) 70 dinara


Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

Konferencija Ujedinjenih Nacija o međunarodnom organizovanju održana je u San Francisku od 25 aprila do 26 juna 1945 godine i njoj su prisustvovali predstavnici 50 zemalja koji su tom prilikom izradili Povelju Ujedinjenih Nacija. Povelju su potpisali 26 jula iste godine svih 50 prisutnih predstavnika, a kasnije i Poljska koja je postala jedna od 51 člana osnivača UN-a.

Ujedinjene Nacije su zvanično nastale 24 oktobra 1945 kada su Povelju ratifikovale Kina, Francuska, SSSR, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Danas se u celom svetu slavi 24 oktobar kao dan osnivanja.

U uvodnom delu Povelje se kaže"Mi narodi Ujedinjenih Nacija ..." i time su izraženi ideali i zajednički ciljevi svih naroda čije su se vlade udružile.

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija