Prigodno izdanje povodom 17 svetskog prvenstva u gimnastici

- nacrt: A. Milanković prema crtežu arhitekte Franca Popeka

- liniska duboka štampa Zavod za izradu novčanica ( ZIN)

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

Prigodno izdanje povodom 17 svetskog prvenstva u gimnastici

Michel 1276 1.25 dinara - tamnoplava, tamnokarminska ( 500 000 komada )

nacrt : stilizovana figura vežbača