Prigodno izdanje povodom 5 Evropskog kupa u gimnastici - 1963 godina

Beograd 6 7 jul mesec

- nacrt: N.Masnikovića

- ofset štampa Zavod za izradu novčanica

- papir obični

- zupčanje češljasto 12½

 maslinastozelena 25 dinara

Michel 1049 - maslinasto zelena - 25 dinara (štampano 1 000 000 komada)

plavo crna 50 dinara

Michel 1050 - plavo crna 50 dinara (štampano 500 000 komada)

smadja crna 100 dinara

Michel 1051 smeđe crna 100 dinara(štampano 250 000 komada)

Nacrt :

  • 1049 vežbač na konju sa hvataljkama
  • 1050 vežbač na razboju
  • 1051 vežbač na krugovima

Važile do 30 juna 1964 godine

Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija