Prigodno izdanje povodom svetske akcije borbe protiv gladi

- nacrt: B. Jakca - rez: V. Ćetkovića

- kombinovana ofset i duboka liniska štampa Zavod za izradu novčanica

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

svatska akcija borbe protiv gladi

Michel 1032 smeđa, svetlocrvenooker - 50 dinara ( štampano 1 000 000 ) - 50 dinara

Nacrt: Zemljina površina ispucana od suše sa klasom žita, amblem OUN i tekst "Protiv gladi"

Važila do 20 marta 1964 godine.

Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija