Prigodno izdanje povodom pripojenja Istre Jugoslaviji

- crtež izradio Emil Vicić

- izrada "Zavod za izradu novčanica" Beograd

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

pripajanje istre jugoslaviji 1947 2,5 dinara

527 - karmin i crnoplava 2,5 dinara

pripajanje istre jugoslaviji 5 dinara

528 - smeđa i maslinastozelena 5 dinara

štampano 500 000 serija

Postoje greške u štampi, na primer da umesto "Jugoslavija" stoji "Jugoslazija" i još neke

Crtež predstavlja geografsku kartu Istre sa petokrakom zvezdim.