akademija

 • Prigodno izdanje povodom 100-godišnjice osnivanja Jugoslovenske akademije - 1966 godina

  Prigodno izdanje povodom 100-godišnjice osnivanja Jugoslovenske akademije

  datum: 15 jul 1966 godine

  nacrt A. Milankovića prema plaketi V. Radaušana

  kombinovani ofset i duboka liniska štampa ZIN

  papir kredasti

  zupčanje češljasto 12½

  Prigodno izdanje povodom 100-godišnjice osnivanja Jugoslovenske akademije

  Michel 1183 maslinasto siva ( 2 000 000 komada )

  Nacrt: likovi osnivača Akademije, biskupa J.J. Štrosmajera i prvog predsednika Franje Račkog