fosil

 • Prigodno izdanje - Muzejski eksponati - fosili

  Prigodno izdanje - Muzejski eksponati - fosili

  Datum puštanja u prodaju je 4 februar 1985 godine

  - likovna i grafička obrada R. Bojanić (akademski slikar)

  - dvobojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje 12½ : 12¾ (postoji podatak i da je zupčanje 13¼)

  Aturia Aturi

  Mi 2092 - Aturia Aturi - svetloplava-ljubičastopurpurna (štampano 400 000 komada)

  nacrt: Cefapolod (Aturia Aturi) Srbija - Prirodnjački muzej Beograd

  Pachyopis Woodward

  Mi 2093 - Pachyopis Woodward - smeđeoker-ljubičastopurpurna (štampano 400 000 komada)

  nacrt: Zmija (Pachyopis Woodward) Hercegovina - Prirodnjački muzej Beč

  Chaetodon Hoeferi

  Mi 2094 - Chaetodon Hoeferi - maslinastozelena-ljubičastopurpurna (štampano 400 000 komada)

  nacrt: Riba (Chaetodon Hoeferi) Slovenija - zbirka Bergakademie Leoben Austrija

  Homo sapiens neanderthalesia

  Mi 2095 - Homo sapiens neanderthalesia - svetlooker-ljubičastopurpurna (štampano 230 000 komada)

  nacrt:  Krapinski čovek (Homo sapiens neanderthalesia) Hrvatska Geološko paleontološki muzej Zagreb


   Ova serija poštanskih maraka je deo dugoročnog projekta pod nazivom "Muzejski eksponati" i ima četri marke sa prikazima fosila.

  Istog dana je u promet pušten prigodan koverat i koverat prvog dana FDC.

  Interesantne činjenice

  • Cefapolod (Aturia Aturi) - je redak fosilni ostatak. Odvaja se kao posebna grupa od roda Nautilus. Ovde prikazan fosil na poštanskoj marki potiče sa desne obale dunava iz atara selaVišnjice kod Beograda.
  • Zmija (Pachyopis Woodward) - potiče iz perioda krede i pronađen je u Bileći (Hercegovina) Dužina zmije je bila 40 cm, a procenjena starost fosila je 100 miliona godina).
  • Riba (Chaetodon Hoeferi) - u oligocenskim slojevima lapora iznad uglja u Zagorju je pronađena ova riba čija je dužina bila 18,5 cm. Krajem 19 veka je nju u stručnoj literaturi opisaoprofesor Dragutin Gorjanović - Kramberger. Starost fosila je oko 30 miliona godina.
  • Krapinski čovek (Homo sapiens neanderthalesia) - ovde je prikaz lobanje krapinskog čoveka, čiji su fosilni ostatci pronađeni 1899 godine. Mesto gde su nađeni je Hušnjakovo brdo (Hušnjakov brijeg) u Krapini a bili su stari 130 000 godina.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija