Poštanske marke sa greškom

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Prilikom štampe poštanskih maraka se desi da se pojave povremeno greške u procesu i kao takve su predmet skupljanja u filateliji. Tako da sad postoje filatelisti koji se bave sakupljanjem samo takvih poštanskih maraka. Greške mogu nastati u serijama gde imamo markice različitih vrednosti pa se neka vrednost oštampa pogrešnom bojom.

Takođe mogu da se jave greške u vrednosti ili prilikom slaganja teksta koji se ispisuje na poštanskoj marki. Kako se koriste klišji, dolazi do njihovog trošenja ili oštećenja i u tom slučaju se pojavljuju greške na poštanskim markama. Greške mogu biti u vidu tačkica ili linijica u slučajevima kad kapne štamparska boja gde ne treba.


Primer kako izgledaju marke sa greškom

Za primer smo uzeli poštanske marke koje smo već prestavili na sajtu iz serije Prigodno izdanje povodom pripojenja Istre Jugoslaviji - 1947 godina. U pitanju su poštanske marke koje su rađene u dve boje i u ovom slučaju je došlo do pomeranja klišea u procesu štampe pa je došlo do pomeranja, što se najbolje može uočiti na okviru marke.

 

postanska marka sa greskom

 

prikaz poštanske markice sa greskom


Nekoliko poštanskih markica sa greškom

marka sa greškom iz Indije  greška u filateliji

detalj na markici okrenut naopako  greška u štampi poštanske marke

greška pri zupčanju poštanska marka sa greškom

štamparska greška na poštanskoj marki  pomeren otisak poštanske marke

zaboravljena boja pri štampi markice  razlika u razmaku među slovima filatelija

greška u filateliji na poštanskoj marki Greška sa zupčanjem poštanske markice

 

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006