Prigodno izdanje povodom 1900-godišnjice postojanja grada Ptuja - 1969 godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prigodno izdanje povodom 1900-godišnjice postojanja grada Ptuja

- nacrt B.Jakca

- liniska duboka štampa ZIN

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

Prigodno izdanje povodom 1900-godišnjice postojanja grada Ptuja

Michel 1328 tamnokarminastosmeđa (2 000 000 komada )

Nacrt: panorama grada, most preko Drave i Orfejev spomenik

Tags: ,

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006