Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce Sveučilišta u Zagrebu - 1969 godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce  Sveučilišta u Zagrebu

- nacrt A Milenković

- kombinovani ofset i liniska duboka štampa

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

- datum 17 decenbar 1969 godine

Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce  Sveučilišta u Zagrebu

Michel 1359 - 0,50 dinara,  višebojna ( 2 000 000 komada )

nacrt: amblem proslave

Tags:

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006