Prigodno izdanje povodom stogodišnjice rođenja Frana Supila - 1971 godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prigodno izdanje povodom stogodišnjice rođenja Frana Supila

- nacrt A. Milanković

- kombinacija liniske duboke i ofset štampe ZIN

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

Prigodno izdanje povodom stogodišnjice  Frana Supila

Michel 1408 crnosmeđa, crvenookerasta ( 1 500 000 )

nacrt : portret Frana Supila  1870 - 1917

 

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006