Prigodno izdanje povodom svetske akcije borbe protiv gladi - 1963 godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prigodno izdanje povodom svetske akcije borbe protiv gladi

- nacrt: B. Jakca - rez: V. Ćetkovića

- kombinovana ofset i duboka liniska štampa Zavod za izradu novčanica

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

svatska akcija borbe protiv gladi

Michel 1032 smeđa, svetlocrvenooker - 50 dinara ( štampano 1 000 000 ) - 50 dinara

Nacrt: Zemljina površina ispucana od suše sa klasom žita, amblem OUN i tekst "Protiv gladi"

Važila do 20 marta 1964 godine.

 

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006