Prigodno izdanje skulpture Ivana Meštrovića - 1963 godina

Print
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prigodno izdanje skulpture Ivana Meštrovića (1883 - 1962)

- nacrt: B. Jakca - rez: S. Babić, T. Krnjajić, V. Cvetković

 - kombinovana ofset i duboka liniska štampa Zavod za izradu novčanica

 - papir kredasti

 - zupčanje češljasto 12½

skulptura mati

Michel 1052 srnosmeđa, svetlooker - 25 dinara (štampano 1 000 000 komada)

skulptura secanje

Michel 1053 tamno i svetlo maslinastozelena - 50 dinara (štampano 500 000 komada)

skulptura Marko kraljevic

Michel 1054 crnozelena, svetlo crnozelena - 65 dinara (štampano 250 000 komada)

skulptura Indijanac

Michel 1055 zelenkastocrna, svetlo sivozelena - 100 dinara (štampano 250 000 komada)

Nacrti:

Važila do 30. 06. 1964 godine

Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija


 

 

Tags: