Treće prigodno izdanje sa motivima turističkih mesta - 1963 godina

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Treće prigodno izdanje sa motivima turističkih mesta

- nacrt: Đ. Gorbunova

- ofset štampa Zavod za izradu novčanica

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

turistička mesta Pula 1963 godina

Michel 1040 višebojna - 15 dinara (štampano 2 000 000 komada)

Vrnjačka banja - 1963 godina

Michel 1041 višebojna - 25 dinara (štampano 2 000 000 komada)

turistička mesta Crkvenica 1963

Michel 1042 višebojna - 30 dinara (štampano 2 000 000 komada)

turistička mesta Korčula 1963 godina

Michel 1043 višebojna - 50 dinara (štampano 1 000 000 komada)

turistička mesta Durmitor 1963 godina

Michel 1044 višebojna - 65 dinara (štampano 1 000 000 komada)

turistička mesta Ljubljana 1963 godina

Michel 1045 višebojna - 100 dinara (štampano 1 000 000 komada)

Nacrti motiva na poštanskim markama:

  • 1040 Pula
  • 1041 Vrnjačka Banja
  • 1042 Crkvenica
  • 1043 Korčula
  • 1044 Durmitor
  • 1045 Ljubljana

Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija


 

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006