Treće prigodno izdanje sa motivima turističkih mesta - 1963 godina

Print
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Treće prigodno izdanje sa motivima turističkih mesta

- nacrt: Đ. Gorbunova

- ofset štampa Zavod za izradu novčanica

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

turistička mesta Pula 1963 godina

Michel 1040 višebojna - 15 dinara (štampano 2 000 000 komada)

Vrnjačka banja - 1963 godina

Michel 1041 višebojna - 25 dinara (štampano 2 000 000 komada)

turistička mesta Crkvenica 1963

Michel 1042 višebojna - 30 dinara (štampano 2 000 000 komada)

turistička mesta Korčula 1963 godina

Michel 1043 višebojna - 50 dinara (štampano 1 000 000 komada)

turistička mesta Durmitor 1963 godina

Michel 1044 višebojna - 65 dinara (štampano 1 000 000 komada)

turistička mesta Ljubljana 1963 godina

Michel 1045 višebojna - 100 dinara (štampano 1 000 000 komada)

Nacrti motiva na poštanskim markama:

Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija


 

Tags: , , , , ,