Prigodno izdanje - motivi flore i morskog rastinja

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Prigodno izdanje - motivi flore i morskog rastinja

Datum puštanja u prodaju je 20 septembar 1985 godine

- likovna obrada Radomir Bojanić (akademski slikar)

- ofset Forum - Novi Sad

- papir kredasti

- zupčanje  133/4

Corallina Officinalis

MI 2121 - nacrt Corallina Officinalis (štampano 400 000 komada) 8 dinara

Desmarestia Viridis

MI 2122 - nacrt Desmarestia Viridis (štampano 400 000 komada) 10 dinara

Fucus Vesiculosus

MI 2123 - nacrt Fucus Vesiculosus (štampano 400 000 komada) 50 dinara

Padina Pavonica

MI 2124 - nacrt Padina Pavonica (štampano 230 000 komada) 70 dinara


Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

Izbor motiva i stručna obrada teksta dr Budislav Tatić (profesor univerziteta u Beogradu)

  • Padina Pavonica - veoma dekorativna crvena alga, perastog i viljuškastog granatog talusa u kome se razlikuju centralni deo i kora. U ćeliskim zidovima se talože velike količine kalcijuma, što talus čini čvrstim, skoro okamenjenim.
  • Desmarestia Viridis - mrka alga granatog cilindričnog talusa. Dosta je retka u Mediteranu, raste u priobalnoj zoni hladnijih mora severne zemljine polulopte. Biljka je odvojenih polova. Naročito su bujno razvija u zonama  sa slabo izraženim kretanjem vode.
  • Fucus Vesiculosus - mrka alga viljuškasto granatog talusa sa uzdužnim rebrom. Na vrhu talusa  često se obrazuju vazdušni mehurovi koji mu pomažu da stoji uspravno. Biljka ima odvojene polove. Rate pričvršćena za stene priobalnih zona mora.
  • Padina Pavonica - mrka alga pljosnatog talusa, pričvršćena za stene. Na površini talusa jasno su izražena koncentrična poljca. Talus je sastavljen od  -4 sloja ćelija, od kojih samo periferni slojevi sadrže pigment.Ova alga raste uz obale mora Južne Evrope i Atlantika do dubine od 10 metara.

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija