Prigodno izdanje - četrdesetogodišnjica pobede nad fašizmom

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Prigodno izdanje - četrdesetogodišnjica pobede nad fašizmom

Datum puštanja u prodaju je 9 maj 1985 godine

- likovna obrada Dimitrije Čudov. Fotografije Vladimir Popović iz Beograda.

- višebojni ofset ZIN

- papir kredasti

- zupčanje  131⁄4

Orden narodnog oslobođenja

MI 2107 - Orden narodnog oslobođenja (štampano 500 000 komada) - 10 dinara

Orden slobode

Mi 2108 - Orden slobode (štampano 500 000 komada) - 10 dinara


Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

Uspesi Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije postignuti u proleće 1944 godine omogućili su Vrhovnom štabu da usklađujući dejstva sa savezničkim armijama na istočnom frontu i u Italiji otpočne opštu ofanzivu za oslobašanje istočnij i južnih delova zemlje.

U višemesečnim žestokim borbama koje su trajale do kraja godine. NOVJ je potpuno oslobodila teriitoriju Srbije, Makedonije, Crne Gore, Južne Hercegovine i Dalmacije.

Dok su armije saveznika nezadrživo stezale obruč oko Nemačke, Jugoslovenska armija je u sklopu opštesavezničkih planova za konačni obračun sa neprijateljem izvršila početkom 1945 godine sve pripreme za ostvarenje poslednjeg ratnog zadatka - konačnog oslobođenja zemlje.

Posle probijanja neprijateljskog fronta u Gorskom kotaru i Sremu, uz maksimalno sadejstvo sa jedinicama u pozadinineprijateljskog fronta, Jugoslovenska armija je prema planu Generalštaba u silovitom napredovanju nadirala ka zapadnim granicama.

I pored toga što je 9 maja 1945 godine stupila na snagu kapitulacija Nemačke, rat u Jugoslaviji nije bio završen. Brzom akcijom jedinica Jugoslovenske armije do 15 maja presečena je odstupnica okupatorskim snagama koje su bile prisiljene na predaju.

Na poštanskim rakama su kao moticvi prikazana odlikovanja; Orden slobode i Orden narodnog oslobođenja.

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

 

Tags: ,