Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - 1

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - pretisak

Datum puštanja u prodaju je 4 decembar 1985 godine

- nacrt Dušan Lučić

- štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

- papir običan

- zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

Kikinda poštanska marka

Mi 2640 -- boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 6 din. na 8 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2069

Postoji i obrnuti pretisak za ovu poštansku marku.

----

- nacrt Dimitrije čudov

- štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

- papir običan

- zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ : 1212

Korčula poštanska marka

Mi 2641 boja plava  - tiraž nepoznat - sa 26 din. na 20 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2059

----

- nacrt Dušan lučić

- štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

- papir običan

- zupčanje češljasto

  • A - 13¼ : 1212
  • B - 13¼

Maribor poštanska marka

Mi 2642 boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 38 din. na 70 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2060


Sve tri marke imaju spušteno D pored oznake nove vrednosti (prvo polje u tabaku u oba zupčanja). Poštanski tabak za svaku marku je bio 100 komada.

U pitanju je redovno izdanje koje je uz to i pomoćno. Malo zanimljiva formulacija, a u stvari označava da je u pitanju pretisak poštanskih maraka koje se nisu prodale, te iz tog razloga nije poznat ni tiraž. marke spadaju u grupu "turistički motivi" i prikazani su gradovi, Kikinda, Korčula i Maribor.

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija