Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - 3

Print

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - sa pretiskom

Datum puštanja u prodaju je 25 decembar 1985 godine

- nacrt Andrija Milenković

- štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

- papir običan

- zupčanje češljasto

poštanska marka Budva

Mi 2137 -- boja crveno jorgovanasta - tiraž nepoznat - sa 0,25 din. na 1 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1660

Marka sa greškom: u reči JUGOSLAVIJA umesto slova V stoji Y

-----

- nacrt Andrija Milenković

- štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

- papir običan

- zupčanje češljasto

Poštanska marka Omiš

Mi 2139 -- boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 0,35 din. na 6 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1516

-----

- nacrt Andrija Milenkvić

- štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

- papir običan

- zupčanje češljasto

Poštanska marka Travnik

Mi 2140 -- boja sivo zelena - tiraž nepoznat - sa 5,60 din. na 4 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1880

-----

- nacrt Dimitrije Čudov

- štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

- papir običan

- zupčanje češljasto A 13¼

Poštanska marka Ohrid

Mi 2143 -- boja tamno plava - tiraž nepoznat - sa 16 din. na 50 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1995


Sve četri marke imaju spušteno D pored oznake nove vrednosti (prvo polje u tabaku u oba zupčanja). Poštanski tabak za svaku marku je bio 100 komada.

U pitanju je redovno izdanje koje je u isto vreme i pomoćna. Malo zanimljiva formulacija, a u stvari označava da je u pitanju pretisak poštanskih maraka koje se nisu prodale, te iz tog razloga nije poznat ni tiraž. Marke spadaju u grupu "turistički motivi" i prikazana su mesta: Budva, Omiš, Travnik, Ohrid.

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

Tags: , , , , ,