Prigodno izdanje - heroji narodnog vazduhoplovstva

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Prigodno izdanje - narodni heroji Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva

Datum puštanja u prodaju je 21 maj 1985 godine

- likovna obrada Radomir Bojanović, akademski slikar. Linijsko rešenje marke V. Cvetković

- višebojni ofset ZIN

- papir kredasti

- zupčanje  123⁄4

vazduhoplovstvo filatelija

MI 2109 - likovi narodnih heroja Franje Kluza i Rudi Čajevca (štampano 500 000 komada) - 10 dinara


Istog dana je u promet pušten prigodan koverati, koverat prvog dana FDC i maksimum karta (MC).

Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

Preletanjem prvih partizanskih pilota Franje Kluza i Rudi Čajevca na slobodnu teritoriju, 21 maja 1942 godine, počelo je dejstvo partizanske avijacije što ujedno označava i početak stvaranja Jugoslovenskog vazduhoplovstva u toku Narodno oslobodilačke rata.

Franjo Kluz - 1912 - 1944) major pilot 1 lovačke eskadrile. Završio je Vazduhoplovnu podoficirsku školu. Kao aktivni saradnik narodnooslobodilačkog pokreta, radio je u grupi aktivista na aerodromu u Banja Luci.. Avionom "Potez - 25" preleteo je  21 maja 1942 godine na slobodnu teritoriju kod Prijedora i priključio se partizanima. Odmah posle toga, zajedno sa Rudi Čajevcem započeo je ratne aktivnosti kao partizanski pilot, a kasnije je postao pilot1 lovačke eskadrile NOVJ. Poginuo je septembra 1944 godine kod omiša prilikom napada na nemačku artiljeriju avionom "Spitfajter". Za narodnog heroja je proglašen 1948.

Rudi Čajevac 81911 - 1942) prvi partizanski pilot. Završio je školu za rezerne vazduhoplovne oficire i postao pilot. Od početka rata uključio se u NOP i radio ilegalno. Sa strelcem Milutinom Jazbecom preleteo je avionom "brerge 19" na oslobođenu teritoriju kod Prijedora 21 maja 1942 godine. Poginuo je juna 1942 godine pri napadu na nemačke objekte u Banja Luci, za narodnog heroja proglašen je 1951 godine.

Pri kreiranju poštanskih maraka stručnu saradnju je pružio Muzej jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva u Beograda.

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija