Poštanske marke Jugoslavije

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Na ovoj stranici se nalazi spisak godina kada su izdavanje poštanske marke u Jugoslaviji. Period obuhvata period od 1931 godine pošto je pre toga naziv države bio Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (tehnički je naziv Jugoslavija počeo da se koristi 1929 godine, ali su prve poštanske marke sa novim nazivom države štampane 1931).

Za vreme drugog svetskog rata se nisu izdavale poštanske marke pod nazivom jugoslavija, mada je bilo određenih serija sa pretiskom. Nakon rata se nastavlja izdavanje poštanskih maraka Jugoslavije sve do 2003 godene, kada se naziv države menja u Republika Srbija i Crna gora. Povremeno se može naći da se u katalozima prikaz poštanskih markica računa sve do 2006 godine pod nazivom Jugoslavija.

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940,

1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950,

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960,

1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970,

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,

1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,

1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

 

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006