Zagreb

 • Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce Sveučilišta u Zagrebu - 1969 godina

  Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce  Sveučilišta u Zagrebu

  - nacrt A Milenković

  - kombinovani ofset i liniska duboka štampa

  - papir kredasti

  - zupčanje češljasto 12½

  - datum 17 decenbar 1969 godine

  Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce Sveučilišta u Zagrebu

  Michel 1359 -0,50 dinara,  višebojna ( 2 000 000 komada )

  nacrt: amblem proslave

 • Redovno izdanje - Zagreb i Univerzijada

  Redovno izdanje - Zagreb i Univerzijada - turistički motivi

  Datum puštanja u prodaju je 1 jul 1985 godine

  - likovna obrada Radomir Bojanić (akademski slikar)

  - jednobojni ofset Zavod za izradu novčanica

  - papir kredasti (može naići na podatak da je papir obični)

  - zupčanje  A -- 131⁄4

                  B -- 131⁄4 : 12½

  Univerzijada u zagrebu poštanska marka

  MI 2119 - motiv iz Zagreba sa logom Univerzijade -violetaplava - (tiraž nepoznat) 70 dinara

  Poštanski tabak je imao 100 komada - 10X10


  Napomena:

  • Ova poštanska marka ima dve varijante sa različitim zupčanjem.
  • Ponovo je štampana 1989 godine sa pretiskom na 700 dinara - 13 decembar 1989 godine - Mi 2392

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Redovno izdanje sa sportskom halom u Zagrebu

  Redovno izdanje sa sportskom halom u Zagrebu i znakom univerzijade

  Datum puštanja u prodaju je 6 decembar 1985 godine

  - likovna obrada mr Dimitrij Čudov

  - ofset Forum, Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto  133/4 : 14

  sportska hala i znak univerzijade

  Mi 2145 - nacrt - motiv Zagreba - narandžasta,oker, ljubičasta - hala Dom sportova i znak univerzijade (tiraž nepoznat) 100 dinara


  Istog dana je u promet pušten koverat prvog dana FDC.

  Broj maraka u poštanskom tabaku je bio 50 komada.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006