avijacija

 • Prigodno izdanje - heroji narodnog vazduhoplovstva

  Prigodno izdanje - narodni heroji Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva

  Datum puštanja u prodaju je 21 maj 1985 godine

  - likovna obrada Radomir Bojanović, akademski slikar. Linijsko rešenje marke V. Cvetković

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje  123⁄4

  vazduhoplovstvo filatelija

  MI 2109 - likovi narodnih heroja Franje Kluza i Rudi Čajevca (štampano 500 000 komada) - 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati, koverat prvog dana FDC i maksimum karta (MC).

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Preletanjem prvih partizanskih pilota Franje Kluza i Rudi Čajevca na slobodnu teritoriju, 21 maja 1942 godine, počelo je dejstvo partizanske avijacije što ujedno označava i početak stvaranja Jugoslovenskog vazduhoplovstva u toku Narodno oslobodilačke rata.

  Franjo Kluz - 1912 - 1944) major pilot 1 lovačke eskadrile. Završio je Vazduhoplovnu podoficirsku školu. Kao aktivni saradnik narodnooslobodilačkog pokreta, radio je u grupi aktivista na aerodromu u Banja Luci.. Avionom "Potez - 25" preleteo je  21 maja 1942 godine na slobodnu teritoriju kod Prijedora i priključio se partizanima. Odmah posle toga, zajedno sa Rudi Čajevcem započeo je ratne aktivnosti kao partizanski pilot, a kasnije je postao pilot1 lovačke eskadrile NOVJ. Poginuo je septembra 1944 godine kod omiša prilikom napada na nemačku artiljeriju avionom "Spitfajter". Za narodnog heroja je proglašen 1948.

  Rudi Čajevac 81911 - 1942) prvi partizanski pilot. Završio je školu za rezerne vazduhoplovne oficire i postao pilot. Od početka rata uključio se u NOP i radio ilegalno. Sa strelcem Milutinom Jazbecom preleteo je avionom "brerge 19" na oslobođenu teritoriju kod Prijedora 21 maja 1942 godine. Poginuo je juna 1942 godine pri napadu na nemačke objekte u Banja Luci, za narodnog heroja proglašen je 1951 godine.

  Pri kreiranju poštanskih maraka stručnu saradnju je pružio Muzej jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva u Beograda.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Redovno izdanje - avijacija

  Redovno izdanje - avijacija

  Datum puštanja u prodaju je 16 mart 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje: 12½ varijanta A  - 13½:13¼ varijanta C

  orao na markici

  Mi - 2098 postoje varijante A i C - nacrt: orao, u pozadini avion - višebojni ofset - cena 500 dinara

  fauna filatelija

  Mi - 2099 postoje varijante A i C - nacrt: lastavica, u pozadini avion - višebojni ofset - cena 1000 dinara


  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Interesantne činjenice

  Na prvoj marki se vidi orao ukomponovan u pejzaž, dok je u pozadini avion u letu. Na drugoj marki je lasta u prvom planu, dok se u pozadini vidi rep aniona na pisti i aerodromska zgrada.

  Na obe marke je u centralnom delu je zaštitna rozeta u gijoš obradi, a ispod površine boje je štampanaflouroscentna zaštitna mrežica sa tekstom SFRJ na ćirilici i latinici.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006