bitka

 • Prrigodno izdanje stogodišnjica oslobodilačkih ratova Crne Gore

  - 16 junj 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: A. Milenković

  - višebojni ofset zavod za izradu novčanica

  - papir kredasti

  - zupčanje češljasto 13½

  Sto godina od oslobodilačkih ratova Crne gore

  Michel 1648 višebojna - 1.2 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  nacrt: Boj na Vučijem Dolu prema ilustraciji iz časopisa "Orao"

  U leto 1875 godine je počeo ustanak u Hercegovini koji je biopočetna tačka čitavog niza događaja važnih na međunarodnom planu i koji je prerastao u veliki oslobodilački pokret. U aprilu mesecu je potpisan sporazum o savezu između Srbije i Crne Gore o zajedničkoj borbi protiv Turske. Za početak rata Turska je pripremila 43 000 vojnika, a Crna Gora 17 000 vojnika.

  Tokom rata 1976 1978  godine je bilo više bitaka, od kojih su ona na Vučijem Dolu i ona na Fundini bile najznačajnije.

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006