boks

 • Drugo svetsko amatersko prvenstvo u boksu - 1978 godina

  Drugo svetsko amatersko prvenstvo u boksu

  - likovna i grafička obrada D. Lučić

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje 13¼ : 13½

  amatersko prvenstvo u boksu

  Michel 1727 višebojno (350 000 komada)

  nacrt:bokserske rukavice sa stilizovanim globusom

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006