Budva

 • Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - 3

  Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - sa pretiskom

  Datum puštanja u prodaju je 25 decembar 1985 godine

  - nacrt Andrija Milenković

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  poštanska marka Budva

  Mi 2137 -- boja crveno jorgovanasta - tiraž nepoznat - sa 0,25 din. na 1 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1660

  Marka sa greškom: u reči JUGOSLAVIJA umesto slova V stoji Y

  -----

  - nacrt Andrija Milenković

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  Poštanska marka Omiš

  Mi 2139 -- boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 0,35 din. na 6 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1516

  -----

  - nacrt Andrija Milenkvić

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  Poštanska marka Travnik

  Mi 2140 -- boja sivo zelena - tiraž nepoznat - sa 5,60 din. na 4 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1880

  -----

  - nacrt Dimitrije Čudov

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto A 13¼

  Poštanska marka Ohrid

  Mi 2143 -- boja tamno plava - tiraž nepoznat - sa 16 din. na 50 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1995


  Sve četri marke imaju spušteno D pored oznake nove vrednosti (prvo polje u tabaku u oba zupčanja). Poštanski tabak za svaku marku je bio 100 komada.

  U pitanju je redovno izdanje koje je u isto vreme i pomoćna. Malo zanimljiva formulacija, a u stvari označava da je u pitanju pretisak poštanskih maraka koje se nisu prodale, te iz tog razloga nije poznat ni tiraž. Marke spadaju u grupu "turistički motivi" i prikazana su mesta: Budva, Omiš, Travnik, Ohrid.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

 • Redovno izdanje - turistički motivi - 1976 godina

  - 26 maj 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: A. Milenković

  - Jednobojna liniska gravura zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13½

  Turistički motivi - Budva

  Michel 1660 crvenkastojorgovanasta - 0.25 dinara

  Turistički motivi - Bihać

  Michel 1662 crvena - 1.5 dinara

  turistički motivi - Perast

  Michel 1646 plavosiva - 4.9 dinara

  Za ovu seriju markica postoje razlike između podataka koje daje Michel i koje je dala pošta Jugoslavije. Michel je markice pod brojem 1660 i 1662 naveo da su izdate u promet tek 15 avgusta 1976 godine. Jedan od mogućih problema jeste što su se te dve markice sa istim motivima štampale 1981 godine i što je tu došlo do ponavljanja istog motiva.


   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006