cveće

 • Prigodna serija sa krokusima - 1991 godina

  Prigodna serija sa krokusima - 1991 godina

  zupcanje 13¾

  Crocus kosaninii Pulević - 2 dinara

  Michel 2467 -Crocus kosaninii Pulević

  Crocus scardicus Košanin - 6 dinara

  Michel 2468 - Crocus scardicus Košanin

  Crocus rujanensis Ranđelović & D. A. Hill- 7,5 dinara

  Michel 2469- Crocus rujanensis Ranđelović & D. A. Hill

  Crocus adamii Gay - 15 dinara

  Michel 2470- Crocus adamii Gay

  143 000 komada, 20 februar


   

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006