Dan republike

 • Prigodno izdanje povodom 40 godina proglašenja republike

  Prigodno izdanje povodom 40 godina proglašenja republike Jugoslavije

  Datum puštanja u prodaju je 28 novembar 1985 godine

  - likovna obrada mr Dimitrij Čudov

  - ofset Zavod za izradu novčanica Beograd

  - papir kredasti

  - zupčanje  13¼

  Poštanska marka grb jugoslavije

  Mi 2130 - nacrt: grb Jugoslavije i godine 1945 - 1985 (štampano 485 000) 10 dinara

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.


  Prigodno izdanje povodom 40 godina proglašenja republike Jugoslavije blok

  Datum puštanja u prodaju je 28 novembar 1985 godine

  - likovna obrada mr Dimitrij Čudov

  - ofset Zavod za izradu novčanica Beograd

  - papir kredasti

  - zupčanje: nezupčana

  Blok sa grbom Jugoslavije

  Mi 2131, BL-27 - nacrt: grb Jugoslavije, godine 1945 - 1985 i stilizovana zgrada skupštine SFRJ (štampano 240 000) 100 dinara

  dimenzije bloka 62,5 x 75mm i blokovi nisu numerisani


  Istog dana su u promet puštena dva prigodana koverati i koverat prvog dana FDC.

  Jugoslavija je iz rata izašla kao država izgrađena na osnovama vlasti radnog naroda i na federativnom principu koji je trebalo da reši problem sa nacionalnim pitanjem.

  Sa radom na tome se otpočelo odmah po završetku rata. Tokom avgusta 1945 godine je održano Treće zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ). Tada je konstituisana Privremena narodna skupština. Na prvim slobodnim izborima koji su se održali 11 novembra 1945 godine je pobedila lista Narodnog fronta sa apsolutnom većinom.

  Na dvogodišnjicu drugog zasedanja AVNOJ-a, 29 novembra 1945 godine, Ustavotvorna skupština je na svom prvom zasedanju usvojila Deklaraciju o proglašenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Tim postupkom je monarhija bila ukinuta.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006