flora

 • Peto prigodno izdanje sa slikama flore jugoslovenskog područja - 1963 godina

  Peto prigodno izdanje sa slikama flore jugoslovenskog područja

  - nacrt: M.Zlamalika i N. Masnikovića

  - heliogravura  štamparije Courvoisier

  - papir kredasti sa obojenim svilenim vlaknima

  - zupčanje češljasto 12

  Djurdjevak 1963 godina

  Michel 1034 višebojna - 15 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  perunika 1963 godina

  Michel 1035 višebojna - 15 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  srcenjak - petoprsta trava 1963 godina

  Michel 1036 višebojna - 15 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  bunika 1963 godina

  Michel 1037 višebojna - 15 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  kantarion 1963 godina

  Michel 1038 višebojna - 15 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  kim 1963 godina

  Michel 1039 višebojna - 15 dinara (štampano 500 000 komada)

  Nacrt :

  • Michel 1034 - đurđevak
  • Michel 1035 - perunika
  • Michel 1036 - srčenjak (petoprsta trava)
  • Michel 1037 - bunika
  • Michel 1038 - kantarion
  • Michel 1039 - kim

  Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija


   

 • Prigodna serija sa krokusima - 1991 godina

  Prigodna serija sa krokusima - 1991 godina

  zupcanje 13¾

  Crocus kosaninii Pulević - 2 dinara

  Michel 2467 -Crocus kosaninii Pulević

  Crocus scardicus Košanin - 6 dinara

  Michel 2468 - Crocus scardicus Košanin

  Crocus rujanensis Ranđelović & D. A. Hill- 7,5 dinara

  Michel 2469- Crocus rujanensis Ranđelović & D. A. Hill

  Crocus adamii Gay - 15 dinara

  Michel 2470- Crocus adamii Gay

  143 000 komada, 20 februar


   

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006