fosil

 • Prigodno izdanje - Muzejski eksponati - fosili

  Prigodno izdanje - Muzejski eksponati - fosili

  Datum puštanja u prodaju je 4 februar 1985 godine

  - likovna i grafička obrada R. Bojanić (akademski slikar)

  - dvobojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje 12½ : 12¾ (postoji podatak i da je zupčanje 13¼)

  Aturia Aturi

  Mi 2092 - Aturia Aturi - svetloplava-ljubičastopurpurna (štampano 400 000 komada)

  nacrt: Cefapolod (Aturia Aturi) Srbija - Prirodnjački muzej Beograd

  Pachyopis Woodward

  Mi 2093 - Pachyopis Woodward - smeđeoker-ljubičastopurpurna (štampano 400 000 komada)

  nacrt: Zmija (Pachyopis Woodward) Hercegovina - Prirodnjački muzej Beč

  Chaetodon Hoeferi

  Mi 2094 - Chaetodon Hoeferi - maslinastozelena-ljubičastopurpurna (štampano 400 000 komada)

  nacrt: Riba (Chaetodon Hoeferi) Slovenija - zbirka Bergakademie Leoben Austrija

  Homo sapiens neanderthalesia

  Mi 2095 - Homo sapiens neanderthalesia - svetlooker-ljubičastopurpurna (štampano 230 000 komada)

  nacrt:  Krapinski čovek (Homo sapiens neanderthalesia) Hrvatska Geološko paleontološki muzej Zagreb


   Ova serija poštanskih maraka je deo dugoročnog projekta pod nazivom "Muzejski eksponati" i ima četri marke sa prikazima fosila.

  Istog dana je u promet pušten prigodan koverat i koverat prvog dana FDC.

  Interesantne činjenice

  • Cefapolod (Aturia Aturi) - je redak fosilni ostatak. Odvaja se kao posebna grupa od roda Nautilus. Ovde prikazan fosil na poštanskoj marki potiče sa desne obale dunava iz atara selaVišnjice kod Beograda.
  • Zmija (Pachyopis Woodward) - potiče iz perioda krede i pronađen je u Bileći (Hercegovina) Dužina zmije je bila 40 cm, a procenjena starost fosila je 100 miliona godina).
  • Riba (Chaetodon Hoeferi) - u oligocenskim slojevima lapora iznad uglja u Zagorju je pronađena ova riba čija je dužina bila 18,5 cm. Krajem 19 veka je nju u stručnoj literaturi opisaoprofesor Dragutin Gorjanović - Kramberger. Starost fosila je oko 30 miliona godina.
  • Krapinski čovek (Homo sapiens neanderthalesia) - ovde je prikaz lobanje krapinskog čoveka, čiji su fosilni ostatci pronađeni 1899 godine. Mesto gde su nađeni je Hušnjakovo brdo (Hušnjakov brijeg) u Krapini a bili su stari 130 000 godina.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006