geografija

 • Prigodno izdanje povodom pripojenja Istre Jugoslaviji - 1947

  Prigodno izdanje povodom pripojenja Istre Jugoslaviji

  - crtež izradio Emil Vicić

  - izrada "Zavod za izradu novčanica" Beograd

  - papir kredasti

  - zupčanje češljasto 12½

  pripajanje istre jugoslaviji 1947 2,5 dinara

  527 - karmin i crnoplava 2,5 dinara

  pripajanje istre jugoslaviji 5 dinara

  528 - smeđa i maslinastozelena 5 dinara

  štampano 500 000 serija

  Postoje greške u štampi, na primer da umesto "Jugoslavija" stoji "Jugoslazija" i još neke

  Crtež predstavlja geografsku kartu Istre sa petokrakom zvezdim.


   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006