konj

 • Povodom proslave deset godina osnivanja Ujedinjenih nacija

  datum 24 oktobar 1955 godine

  crtež Sava Nikolić

  ofset štampa "Zavod za izradu novčanica" Beograd

  papir kredasti

  zupčanje češljasto 12½

  Povodom proslave deset godina osnivanja Ujedinjenih nacija

  Mi 774 svetloplava, crna ( 300 000 komada ) - 30 dinara

  Crtež prikazuje spomenik "Mir" autora A. Austinčića, pred palatom UN u Njujorku.

  Poštanske marke važile do 31 12 1956 godine

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006