kruševo

 • Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - 2

  Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - pretisak

  Datum puštanja u prodaju je 18 decembar 1985 godine

  - nacrt Andrija Milenković

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  Poštanska marka kruševac pretisak

  Mi 2138 --  nacrt panorama Kruševo - boja narandžasta - tiraž nepoznat - sa 0,05 din. na 2 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1509


  Ova poštanska marka  ima spušteno D pored oznake nove vrednosti (prvo polje u tabaku u oba zupčanja).

  Poštanski tabak je imao 100 komada.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006