maribor

 • Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - 1

  Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - pretisak

  Datum puštanja u prodaju je 4 decembar 1985 godine

  - nacrt Dušan Lučić

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  Kikinda poštanska marka

  Mi 2640 -- boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 6 din. na 8 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2069

  Postoji i obrnuti pretisak za ovu poštansku marku.

  ----

  - nacrt Dimitrije čudov

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ : 1212

  Korčula poštanska marka

  Mi 2641 boja plava  - tiraž nepoznat - sa 26 din. na 20 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2059

  ----

  - nacrt Dušan lučić

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼ : 1212
  • B - 13¼

  Maribor poštanska marka

  Mi 2642 boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 38 din. na 70 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2060


  Sve tri marke imaju spušteno D pored oznake nove vrednosti (prvo polje u tabaku u oba zupčanja). Poštanski tabak za svaku marku je bio 100 komada.

  U pitanju je redovno izdanje koje je uz to i pomoćno. Malo zanimljiva formulacija, a u stvari označava da je u pitanju pretisak poštanskih maraka koje se nisu prodale, te iz tog razloga nije poznat ni tiraž. marke spadaju u grupu "turistički motivi" i prikazani su gradovi, Kikinda, Korčula i Maribor.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006