mašina

 • Redovno izdanje (pomoćno) bazična industrija - 1967 godina

  Redovno izdanje (pomoćno) sa pretiskom nove vrednosti

  - 8 decembar 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: B. Kocmuta

  - pretisak tipoštampa PTT šamparija

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 12½

  drvna industrija - pretisak

  Michel 1673 ljubičastopurpurna sa crvenim pretiskom - 1 dinar

  nacrt: drvna industrija

  Postoji veliki broj varijacija sa greškom prilikom pretiska, gde je pretisak sa novom vrednošću pomeren u stranu.

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006