Ohrid

 • Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - 3

  Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - sa pretiskom

  Datum puštanja u prodaju je 25 decembar 1985 godine

  - nacrt Andrija Milenković

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  poštanska marka Budva

  Mi 2137 -- boja crveno jorgovanasta - tiraž nepoznat - sa 0,25 din. na 1 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1660

  Marka sa greškom: u reči JUGOSLAVIJA umesto slova V stoji Y

  -----

  - nacrt Andrija Milenković

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  Poštanska marka Omiš

  Mi 2139 -- boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 0,35 din. na 6 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1516

  -----

  - nacrt Andrija Milenkvić

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  Poštanska marka Travnik

  Mi 2140 -- boja sivo zelena - tiraž nepoznat - sa 5,60 din. na 4 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1880

  -----

  - nacrt Dimitrije Čudov

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto A 13¼

  Poštanska marka Ohrid

  Mi 2143 -- boja tamno plava - tiraž nepoznat - sa 16 din. na 50 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1995


  Sve četri marke imaju spušteno D pored oznake nove vrednosti (prvo polje u tabaku u oba zupčanja). Poštanski tabak za svaku marku je bio 100 komada.

  U pitanju je redovno izdanje koje je u isto vreme i pomoćna. Malo zanimljiva formulacija, a u stvari označava da je u pitanju pretisak poštanskih maraka koje se nisu prodale, te iz tog razloga nije poznat ni tiraž. Marke spadaju u grupu "turistički motivi" i prikazana su mesta: Budva, Omiš, Travnik, Ohrid.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

 • Redovno izdanje turistički motivi - Ohrid - 1976 godina

  Redovno izdanje turistički motivi - Ohrid

  - 15 septembar 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: A. Milenković

  - Jednobojna ofset zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13¼

  Turistički motiv - Ohrid

  Michel 1661 tamnozelena - 1 dinar

  nacrt: Ohrid


   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006