partizani

 • Prigodno izdanje - narodni heroji Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva

  Datum puštanja u prodaju je 21 maj 1985 godine

  - likovna obrada Radomir Bojanović, akademski slikar. Linijsko rešenje marke V. Cvetković

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje  123⁄4

  vazduhoplovstvo filatelija

  MI 2109 - likovi narodnih heroja Franje Kluza i Rudi Čajevca (štampano 500 000 komada) - 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati, koverat prvog dana FDC i maksimum karta (MC).

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Preletanjem prvih partizanskih pilota Franje Kluza i Rudi Čajevca na slobodnu teritoriju, 21 maja 1942 godine, počelo je dejstvo partizanske avijacije što ujedno označava i početak stvaranja Jugoslovenskog vazduhoplovstva u toku Narodno oslobodilačke rata.

  Franjo Kluz - 1912 - 1944) major pilot 1 lovačke eskadrile. Završio je Vazduhoplovnu podoficirsku školu. Kao aktivni saradnik narodnooslobodilačkog pokreta, radio je u grupi aktivista na aerodromu u Banja Luci.. Avionom "Potez - 25" preleteo je  21 maja 1942 godine na slobodnu teritoriju kod Prijedora i priključio se partizanima. Odmah posle toga, zajedno sa Rudi Čajevcem započeo je ratne aktivnosti kao partizanski pilot, a kasnije je postao pilot1 lovačke eskadrile NOVJ. Poginuo je septembra 1944 godine kod omiša prilikom napada na nemačku artiljeriju avionom "Spitfajter". Za narodnog heroja je proglašen 1948.

  Rudi Čajevac 81911 - 1942) prvi partizanski pilot. Završio je školu za rezerne vazduhoplovne oficire i postao pilot. Od početka rata uključio se u NOP i radio ilegalno. Sa strelcem Milutinom Jazbecom preleteo je avionom "brerge 19" na oslobođenu teritoriju kod Prijedora 21 maja 1942 godine. Poginuo je juna 1942 godine pri napadu na nemačke objekte u Banja Luci, za narodnog heroja proglašen je 1951 godine.

  Pri kreiranju poštanskih maraka stručnu saradnju je pružio Muzej jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva u Beograda.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

 • Prigodno izdanje povodom 20-godišnjice bitke na Sutjesci - 1963 godina

  - nacrt: broj  1046, 1048 T. Krnjaić po grafičkim radovima Đ. Andrejevića i broj 1047 B. Šotre

  - broj  1046, 1048 kombinovana liniska duboka štampa - broj 1047 ofset štampa Zavod za izradu novčanica

  - papir obični

  - zupčanje češljasto broj  1046, 1048 12½ i broj 1047 11½

  partizani u koloni po jedan

  Michel 1046 tamnozelena, siva, zelenkasta - 15 dinara - (štampano 1 500 000 komada)

  kanjon Sutjeske

  Michel 1047 crnozelena - 25 dinara - (štampano 2 000 000 komada)

  partizani u borbi

  Michel 1048 smeđeljubičasta, smeđa, karminjorgovanasta - 50 dinara - (štampano 1 000 000 komada)

  Nacrt:

  • 1046 partizani u koloni po jedan
  • 1047 kanjon Sutjeske
  • 1048partizani u borbi

   

 • Prigodno izdanje povodom 20-godišnjice drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu

  - nacrt: T. Krnjajić, po idejnom crtežu Đ. Andrejevića Kuna, za prvu poštansku marku nove Jugoslavije

   - kombinovana ofset i duboka liniska štampa Zavod za izradu novčanica

   - papir kredasti

   - zupčanje češljasto 12½

  povodom 20 godina od zasedanja AVNOJ

  Michel 1063 cinober, smeđežutai zlatna bronza - 25 dinara (štampano 3 000 000 komada)

  Nacrt:prva poštanska marka nove Jugoslavije, partizanski borac sa puškom u ruciu desnoj i zastavom u levoj. Na desnoj polovini marke je natpis "29 novembar 1943-1963"lovorova grančica i oznaka vrednosti

  Važila do 30 juna 1964 godine


   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006