pupovac

 • Prigodno izdanje - Evropska zaštita prirode

  Prigodno izdanje - Evropska zaštita prirode

  Datum puštanja u prodaju je 30 mart 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset - štamparija forum

  - papir kredasti

  - zupčanje: 14 : 13¾

  filatelija fauna

  Mi 2100 -- Orao ribar (Pandion haliaetus) višebojni ofset (štampano 270 000 komada) - 42 dinara

  ptica na poštanskoj marki

  Mi 2101 -- Pupavac (Upupa epops) višebojni ofset (štampano 270 000 komada) - 60 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati koverat prvog dana FDC

  Poštanska marka je bila u tabacima od 9 komada.

  Interesantne činjenice

  Ova serija maraka je izdata u sklopu akcije "Evropska zaštita prirode". Unjoj su dve poštanske marke za prikazom ptica zaštićenih zakonom.

  Orao ribar (Pandion haliaetus) je ptica koja se može primetiti na rekama, ribnjacima, jezerima i povremeno na obalama mora. Njegovu hranu najviše sačinjavaju ribe. na našoj teritoji se pojavljuje povremeno i to uglavnom mlade ptice koje su u potrazi za nekom teritorijom.

  Pupavac (Upupa epops) se takođe našao na poštanskoj marki iz ove serije, sa tim da se on češće može naći kod nas u prirodi. Ceni se jer mu ishranu najviše čine štetni insekti. Ime je dobio zbog zvukova koje proizvodi kad se oglašava.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006