skulptura

 • Prigodno izdanje skulpture Ivana Meštrovića - 1963 godina

  Prigodno izdanje skulpture Ivana Meštrovića (1883 - 1962)

  - nacrt: B. Jakca - rez: S. Babić, T. Krnjajić, V. Cvetković

   - kombinovana ofset i duboka liniska štampa Zavod za izradu novčanica

   - papir kredasti

   - zupčanje češljasto 12½

  skulptura mati

  Michel 1052 srnosmeđa, svetlooker - 25 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  skulptura secanje

  Michel 1053 tamno i svetlo maslinastozelena - 50 dinara (štampano 500 000 komada)

  skulptura Marko kraljevic

  Michel 1054 crnozelena, svetlo crnozelena - 65 dinara (štampano 250 000 komada)

  skulptura Indijanac

  Michel 1055 zelenkastocrna, svetlo sivozelena - 100 dinara (štampano 250 000 komada)

  Nacrti:

  • 1052 Mati (beli mermer - Narodni muzej u Beogradu)
  • 1053 Sećanje (mermer - Narodni muzej u Beogradu)
  • 1054 Kraljević Marko (bronza - Narodni muzej u Beogradu)
  • 1055 Indijanac na konju (bronza - Grand park u Čikagu)

  Važila do 30. 06. 1964 godine

  Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija


   

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006