turizam

 • Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - 2

  Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - pretisak

  Datum puštanja u prodaju je 18 decembar 1985 godine

  - nacrt Andrija Milenković

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  Poštanska marka kruševac pretisak

  Mi 2138 --  nacrt panorama Kruševo - boja narandžasta - tiraž nepoznat - sa 0,05 din. na 2 din. - broj marke pre pretiska je Mi 1509


  Ova poštanska marka  ima spušteno D pored oznake nove vrednosti (prvo polje u tabaku u oba zupčanja).

  Poštanski tabak je imao 100 komada.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

 • Prigodno izdanje - 100 godina turizma

  Prigodno izdanje - 100 godina turizma na području opštine Cres Lošinj

  Datum puštanja u prodaju je 12 jun 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje  13½ : 131⁄4

  ostvo Cres

  MI 2111 - nacrt prikaza ostrva Cres - Lošinja, grb grada Cresa i grb Malog Lošinja i jedna od prvih vila na obali (štampano 475 000 komada) 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Počeci turizma na području opštine Cres - Lošinj datiraju od 21 januara 1855 godine. Tada je u Mali Lošinj došao na oporavak nakon bolesti grla sin od dr Konrada Klara iz Austrije.

  On se tu dobro oporavio što je dodatno zainteresovalo dr Klar se za to zainteresovao. Zatim se potrudio da skrene pažnju ondašnjih medicinskih krugova na klimatske pogodnosti ostrva Lošinja.

  Ubrzo nakon toga su Mali Lošinj, a potom i Veli Lošinj postali značajna turistička mesta. Od 1882 godine oni su proglašeni klimatskim lečilištem. Potom je usledila intenzivna izgradnja hotela, apartmana i pansiona.

  Godine 1886 u Malom Lošinju je osnovana turističko društvo, a kasnije i Društvo za pošumljavanje i ozeljenjavanje ostrva.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Prigodno izdanje - Nautički turizam

  Prigodno izdanje - Nautički turizam

  Datum puštanja u prodaju je 1 jul 1985 godine

  - likovna obrada Radomir Bojanić (akademski slikar)

  - višebojni ofset Forum Novi Sad

  - papir kredasti (može naići na podatak da je papir obični)

  - zupčanje  14 : 133⁄4

  plava jahta na moru

  MI 2115 - nacrt jahta (štampano 400 000 komada) 8 dinara

  daska za jedrenje bela

  MI 2116 - nacrt daska za jedrenje (štampano 400 000 komada) 10 dinara

  brod i more

  MI 2117 - nacrt brodić na moru (štampano 400 000 komada) 50 dinara

  mali brodić

  MI 2118 - nacrt jahta (štampano 250 000 komada) 70 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC. PTT Rijeka je izdala novogodišnje čestitke sa markom od 8 dinara 1986 godine.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 9 komada.

  Jugoslavija je imala dugu morsku obalu sa velikim brojem ostrva, a takođe je bio razvijen i nautički turizam na rekama i jezerima.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Redovno izdanje - turistički motivi - 1976 godina

  - 26 maj 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: A. Milenković

  - Jednobojna liniska gravura zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13½

  Turistički motivi - Budva

  Michel 1660 crvenkastojorgovanasta - 0.25 dinara

  Turistički motivi - Bihać

  Michel 1662 crvena - 1.5 dinara

  turistički motivi - Perast

  Michel 1646 plavosiva - 4.9 dinara

  Za ovu seriju markica postoje razlike između podataka koje daje Michel i koje je dala pošta Jugoslavije. Michel je markice pod brojem 1660 i 1662 naveo da su izdate u promet tek 15 avgusta 1976 godine. Jedan od mogućih problema jeste što su se te dve markice sa istim motivima štampale 1981 godine i što je tu došlo do ponavljanja istog motiva.


   

 • Redovno izdanje - turistički motivi Rijeka - 1976 godina

  Redovno izdanje - turistički motivi Rijeka

  - 24 novembar 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: D. Lučić

  - Jednobojna ofset zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13¼

  Turistički motivi - Rijeka

  Michel 1672 crnoljubičasta -0,75 dinara

  nacrt: Rijeka

   

 • Redovno izdanje - Zagreb i Univerzijada

  Redovno izdanje - Zagreb i Univerzijada - turistički motivi

  Datum puštanja u prodaju je 1 jul 1985 godine

  - likovna obrada Radomir Bojanić (akademski slikar)

  - jednobojni ofset Zavod za izradu novčanica

  - papir kredasti (može naići na podatak da je papir obični)

  - zupčanje  A -- 131⁄4

                  B -- 131⁄4 : 12½

  Univerzijada u zagrebu poštanska marka

  MI 2119 - motiv iz Zagreba sa logom Univerzijade -violetaplava - (tiraž nepoznat) 70 dinara

  Poštanski tabak je imao 100 komada - 10X10


  Napomena:

  • Ova poštanska marka ima dve varijante sa različitim zupčanjem.
  • Ponovo je štampana 1989 godine sa pretiskom na 700 dinara - 13 decembar 1989 godine - Mi 2392

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - 1

  Redovno izdanje (pomoćno) turistički motivi - pretisak

  Datum puštanja u prodaju je 4 decembar 1985 godine

  - nacrt Dušan Lučić

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ :1212

  Kikinda poštanska marka

  Mi 2640 -- boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 6 din. na 8 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2069

  Postoji i obrnuti pretisak za ovu poštansku marku.

  ----

  - nacrt Dimitrije čudov

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼
  • B - 13¼ : 1212

  Korčula poštanska marka

  Mi 2641 boja plava  - tiraž nepoznat - sa 26 din. na 20 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2059

  ----

  - nacrt Dušan lučić

  - štampa pretisak (u smeđoj boji) Forum Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto

  • A - 13¼ : 1212
  • B - 13¼

  Maribor poštanska marka

  Mi 2642 boja smeđe crvena - tiraž nepoznat - sa 38 din. na 70 din. - broj marke pre pretiska je Mi 2060


  Sve tri marke imaju spušteno D pored oznake nove vrednosti (prvo polje u tabaku u oba zupčanja). Poštanski tabak za svaku marku je bio 100 komada.

  U pitanju je redovno izdanje koje je uz to i pomoćno. Malo zanimljiva formulacija, a u stvari označava da je u pitanju pretisak poštanskih maraka koje se nisu prodale, te iz tog razloga nije poznat ni tiraž. marke spadaju u grupu "turistički motivi" i prikazani su gradovi, Kikinda, Korčula i Maribor.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Redovno izdanje turistički motivi - Ohrid - 1976 godina

  Redovno izdanje turistički motivi - Ohrid

  - 15 septembar 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: A. Milenković

  - Jednobojna ofset zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13¼

  Turistički motiv - Ohrid

  Michel 1661 tamnozelena - 1 dinar

  nacrt: Ohrid


   

 • Treće prigodno izdanje sa motivima turističkih mesta - 1963 godina

  Treće prigodno izdanje sa motivima turističkih mesta

  - nacrt: Đ. Gorbunova

  - ofset štampa Zavod za izradu novčanica

  - papir kredasti

  - zupčanje češljasto 12½

  turistička mesta Pula 1963 godina

  Michel 1040 višebojna - 15 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  Vrnjačka banja - 1963 godina

  Michel 1041 višebojna - 25 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  turistička mesta Crkvenica 1963

  Michel 1042 višebojna - 30 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  turistička mesta Korčula 1963 godina

  Michel 1043 višebojna - 50 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  turistička mesta Durmitor 1963 godina

  Michel 1044 višebojna - 65 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  turistička mesta Ljubljana 1963 godina

  Michel 1045 višebojna - 100 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  Nacrti motiva na poštanskim markama:

  • 1040 Pula
  • 1041 Vrnjačka Banja
  • 1042 Crkvenica
  • 1043 Korčula
  • 1044 Durmitor
  • 1045 Ljubljana

  Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija


   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006