turizam

 • Prigodno izdanje - 100 godina turizma na području opštine Cres Lošinj

  Datum puštanja u prodaju je 12 jun 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje  13½ : 131⁄4

  ostvo Cres

  MI 2111 - nacrt prikaza ostrva Cres - Lošinja, grb grada Cresa i grb Malog Lošinja i jedna od prvih vila na obali (štampano 475 000 komada) 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Počeci turizma na području opštine Cres - Lošinj datiraju od 21 januara 1855 godine. Tada je u Mali Lošinj došao na oporavak nakon bolesti grla sin od dr Konrada Klara iz Austrije.

  On se tu dobro oporavio što je dodatno zainteresovalo dr Klar se za to zainteresovao. Zatim se potrudio da skrene pažnju ondašnjih medicinskih krugova na klimatske pogodnosti ostrva Lošinja.

  Ubrzo nakon toga su Mali Lošinj, a potom i Veli Lošinj postali značajna turistička mesta. Od 1882 godine oni su proglašeni klimatskim lečilištem. Potom je usledila intenzivna izgradnja hotela, apartmana i pansiona.

  Godine 1886 u Malom Lošinju je osnovana turističko društvo, a kasnije i Društvo za pošumljavanje i ozeljenjavanje ostrva.

 • - 26 maj 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: A. Milenković

  - Jednobojna liniska gravura zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13½

  Turistički motivi - Budva

  Michel 1660 crvenkastojorgovanasta - 0.25 dinara

  Turistički motivi - Bihać

  Michel 1662 crvena - 1.5 dinara

  turistički motivi - Perast

  Michel 1646 plavosiva - 4.9 dinara

  Za ovu seriju markica postoje razlike između podataka koje daje Michel i koje je dala pošta Jugoslavije. Michel je markice pod brojem 1660 i 1662 naveo da su izdate u promet tek 15 avgusta 1976 godine. Jedan od mogućih problema jeste što su se te dve markice sa istim motivima štampale 1981 godine i što je tu došlo do ponavljanja istog motiva.


   

 • Redovno izdanje - turistički motivi Rijeka

  - 24 novembar 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: D. Lučić

  - Jednobojna ofset zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13¼

  Turistički motivi - Rijeka

  Michel 1672 crnoljubičasta -0,75 dinara

  nacrt: Rijeka

   

 • Redovno izdanje turistički motivi - Ohrid

  - 15 septembar 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: A. Milenković

  - Jednobojna ofset zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13¼

  Turistički motiv - Ohrid

  Michel 1661 tamnozelena - 1 dinar

  nacrt: Ohrid


   

 • Treće prigodno izdanje sa motivima turističkih mesta

  - nacrt: Đ. Gorbunova

  - ofset štampa Zavod za izradu novčanica

  - papir kredasti

  - zupčanje češljasto 12½

  turistička mesta Pula 1963 godina

  Michel 1040 višebojna - 15 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  Vrnjačka banja - 1963 godina

  Michel 1041 višebojna - 25 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  turistička mesta Crkvenica 1963

  Michel 1042 višebojna - 30 dinara (štampano 2 000 000 komada)

  turistička mesta Korčula 1963 godina

  Michel 1043 višebojna - 50 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  turistička mesta Durmitor 1963 godina

  Michel 1044 višebojna - 65 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  turistička mesta Ljubljana 1963 godina

  Michel 1045 višebojna - 100 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  Nacrti motiva na poštanskim markama:

  • 1040 Pula
  • 1041 Vrnjačka Banja
  • 1042 Crkvenica
  • 1043 Korčula
  • 1044 Durmitor
  • 1045 Ljubljana

   

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006