zamak

 • Povodom 1000 godina Škofja Loka


  - datum  15 februar 1973 godine

  - crtež A. Milenković

  - ofset štampa - ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje 11½ - 11¾

  skofja loka - postanska marka - 1973

  Michel 1498 smeđa i tamnosmeđa ( 1 000 000 komada )

  Nacrt: gravira Škafje Loka iz 17 veka

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006