časopis

 • Časopis Filatelista 278

  Sa manjim zakašnjenjem predstavljamo časopis "Filatelist" broj 278 iz novembra 2018 godine. Veoma je interesantno izdanje, jer kako je napisao Vojislav Begović, ovo je drugi put u dugoj istoriji časopisa da se ceo broj posvećuje jednom autoru i samo jednoj temi.

  Autor je Slobodan Šotra, a tema je "Sanitarni kordon i dezinfikovanje pošte". Autor je i pre objavljivao priloge za ovaj filatelistički časopis vezane za ovu tematiku, a ovo je izašlo u posebnom izdanju povodom 70 godina Saveza filatelista Srbije.

  Sadržaj je podeljen u dve sekcije "Prilike koje su uticale na formiranje sanitarnog kordona u Evropi" i "Sanitarni kordon u Srbiji (1836 - 1886 godine)". Kompletan tekst je veoma informativan, sa jasnim navođenjem izvora objavljenih informacija. Veoma je pohvalno što se dosta pažnje posvetilo grafici, pa ima lepih prikaza kako se radilo, izgleda mesta gde se karantin nalazio i što je najvažnije kako su ta pisma i pečati na njima izgledala.

  naslovna strana časopisa
  izvor - albumzamarke.com