Sakupljanje poštanskih maraka - filatelija


Hobi koji je nastao u periodu kada su počele koristiti poštanske marke za naplatu poštanskih usluga. Kako je poštanski saobraćaj tada bio nova pojava bilo je lepo se pohvaliti sa markicama iz udaljenih zemala ili čak sa drugih kontinenata.

Države su to brzo shvatile i počele da koriste poštanske marke za svoju promociju. Na markicama su prvo našli kraljevi i značajne ličnosti. Ubrzo potom je počela promocija turističkih lokacija, umetnosti, flore i faune i mnogih drugih stavki sa kojima bi se neka zemlja želela pohvaliti.

To je dovelo do povećanja raznolikosti i mogućnosti za sakupljanje maraka samo sa motivima koji su slični. Pored toga su se pojavili i drugi predmeti sakupljanja: koverte prvog dana (FDC), maksimim karte (MC), blokovi, karneti.

Pojavom interneta se predviđala loša budućnost filatelije, jer će pismena prepska prestati da se koristi. Međutim došlo je do zanimljive situacije da je internet omogućio lakše povezivanje filatelista i njihovu saradnju. Zahvaljujući novim tehnologijama došlo je do pojeftinjenja štampe poštanskih maraka pa su se pojavile personalizovane marke.

Drugo svetsko amatersko prvenstvo u boksu

- likovna i grafička obrada D. Lučić

- višebojni ofset ZIN

- papir kredasti

- zupčanje 13¼ : 13½

filatelija sport


Prigodno izdanje Petra Petrovića Njegoša


- crtež izradio dr Pavle Gavranović

- rez Tanasije Krnjajić

- papir obični

- zupčanje 12½

Prigodno izdanje fauna slatkovodnih voda

- likovna obrada: Bojana Spremo

- Višebojni ofset štamparije

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 13½

filatelija fauna


21 letnje olimpiske igre Montreal

- likovna i grafička obrada: D. Lučić

- dvobojna liniska gravura zavod za izradu novčanica

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 13¼

poštanska marka boks

Drugo svetsko amatersko prvenstvo u boksu - 1978 godina

poštanska markica Nikola Tesla

Prigodno izdanje povodom 120 godina od rođenja  Nikole Tesle -1976 godina

filatelija industrija

Redovno izdanje - pomoćno - bazična industrija - 1976 godina

Poštanska marka Vuk Stefanović Karadžić

Peto prigodno izdanje posvećeno zaslužnim ljudima kulturno istoriske prošlosti - Vuk Stefanović karadžić

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006