Drugo svetsko amatersko prvenstvo u boksu

- likovna i grafička obrada D. Lučić

- višebojni ofset ZIN

- papir kredasti

- zupčanje 13¼ : 13½

amatersko prvenstvo u boksu

Michel 1727 višebojno (350 000 komada)

nacrt:bokserske rukavice sa stilizovanim globusom