U drugoj epizodi podkasta "Album za marke" sam govorio o onome šta se sakuplja u filateliji. Možete saznati ponešto novo, potrudio sam se da spomenemsve što je bitnije.

Svakako da je to jedna interesantna tema, ali kako je format podkasta samo deset minuta nisam mogao sve detaljnije objasniti. Onima koji se tek interesuju za sakupljanje poštanskih maraka će biti najzanimljivije.

O poštanskim markama se može dosta pričati, pa sam ih u ovoj epizodi podksta samo nabrojao okvirno, dok će naredna epizoda biti svakako bolje obrađena. Ona će u potpunosti biti posvećena samo poštanskim markama.

Koverat prvog dana (FDC) je koverat koji na sebi sadrži nekoliko elemenata po kojima je prepoznatljiv. Pošte ga ga objavljuju istog dana kad i poštansku marku koja je na njemu.

Listovi prvoga dana su nešto slično, to je jedan letak sa informacijama o poštanskoj marki, na njemu se nalazi zalepljena poštanska marka i preko nje ide prigodni žig.

Maksimum karte su nešto veoma zanimljivo, posebno početnicima. Ali i onima koji sakupljaju samo tematike, to je specijalni tip razglednice koji na sebi ima motiv koji je sličan onome na poštanskoj marki. Po novijim pravilima se na tu sliku lepi samo jedna poštanska marka i preko toga ide žig. U nekom ranijem periodu su se moglo lepiti i više poštanskih maraka.

Prigodne koverte izdaju udruženja filatelista, na njima se nalazi odštaman prigodan motiv. Lepe se uglavnom redovne poštanske marke a preko ide prigodan žig.

Poštanske marke se isporučuju u tabacima, na kojima bude veći broj maraka. Poštanski službenici potom iz tabaka izdvajaju pojedinačno marke kako ih prodaju. Ove celene su pojedini filatelisti počeli sakupljati, a vremenom su se javili i tabačići. To je komplet od 9 maraka, mada se povremeno tu nađe 8 maraka, a u centralnom polju se nalazi neka prigodna slika.

Blokovi predstavljaju jednu veću celinu, sa jednom ili više poštanskih maraka. U početku su bili skromnog izgleda, ali su vremenom postali grafički bogatji. Marke sa blokova se posebno upisuju u katalog, ali se i kompletna celina upisuje.

Karneti su nastali iz potrebe da se smanje gužve na šalterima pošti. To je pakovanje sa odrećenim brojem poštanskih maraka, koje su obično povezane tematski.

Predfilatelija jeste oblast pre pojave poštanskih maraka. Pošta je i tada dobro funkcionisala, a svi premeti koji su se tada koristili se svrstavaju pod pojam predfilatelije. Veomaopširna i zanimljiva oblast za hobiste.

Ovde su početne epizode podkasta, pa su zato moguće i određene greške. Svaki predlog, sugestija ili kritika su dobro došli.

Album za marke podkast (link) : https://soundcloud.com/albumzamarke