Juče je objavljena treća epizoda podkasta "Album za marke. Tema je bila vrste poštanskih maraka. Ovde a sajjtu sam već napisao jedan tekst o toj temi.

Filatelija je hobi gde se sakupljaju poštanske marke, to je bar jednostavno. Međutim kada se malo prouči oblast vidi se da ima dosta vrsta poštanskih maraka, a uz to ima dosta i maraka koje su se koristile mimo poštanskih usluga.

Ovo oko podela i svrstavanja maraka ne treba gledati kao nešto uklesano u kamen. Jednostavno su definicije u filateliji veoma rastegljive, ne samo od strane filatelista, već i od onih koji marke štampaju i puštaju u opticaj.

Filatelistima su najzanimljivije redovne poštanske marke, prigodna izdanja poštanskih maraka i u novije vreme personalizovanih maraka.. A tu imamo još i doplatne marke, koje se izdvajaju po tome da se novac koji se prikupi njihovom prodajom korsti za posebne namene. Kao na primer nedelja crvenog krsta ili pomoć izbeglim licima.

Naravno nisu manje interesantne ni službene, ali su se one koristile u posebnim namenama, te nisu toliko brojne. Tu spadaju taksene marke, franko marke i na primer još marke koje su potvrđivale da je pošiljka oslobođena poštarine. Ove marke koje predviđaju da su pošiljke oslobođene plaćanja su se delile dobrotvornim društvima i organizacijama, te su ih one koristile kada su slali čestitke ili neke pozive za akciju.

Ima tu i jedna grupa de treba biti pažljiv prilikom kupovine, gde je to prepušteno iskusnim filatelistima. To su poštanske marke sa pretiskom, posebno one starije. Jednostavno ima tu dosta falsifikata. Takođe u tu grupu spadaju marke od strane vlada koje su otišle iz nekog razloga u izgnanstvo, tu takođe ima svega i svačega. jedna od zamki za malađe filateliste mogu biti i poštanske marke nepostojećih zemalja.

Ovo je samo deo, ima tu još nekih vrsta kao što su na primer telegrafske, paketske ili ekspres marke. Tu je i najveća podela na poništene i neponištene poštanske marke.

slika sa commons.wikimedia.org

Ostale vrste podela poštanskih maraka

Pored grupisanja prema nameni one mogu još da se dele prema vrstama papira koji je korišćen, načinu štampanja, te prema tome kako je obavljeno zupčanje. Kako su to u stvari vrednosni papiri koje izdaje država, u nekim slučajevima je korišćen prilično skup papir. Tako je i sa vrstama štampe, neka izdanja su bila skuplja za proizvodnju pa su rađena u manjim tiražima. Manji tiraži po nekom običaju privlače pažnju kolekcionara.

Filatelisti retko sakupljaju marke samo na osnovu ovih tehničkih podela. Međutim oni mogu da pomognu prilikom slaganja kolekcije u klasere i albume za marke.

Oblici maraka su uglavnom pravougaoni, mada ima ponešto kvadratnih, trouglastij i okruglih. Ovo takođe može poslužiti kao osnov prilikom kreiranja kolekcije. Posebna okolnost ide na ruku trouglastim poštanskim markama, zemlje iz našeg okruženja su imali neke serije ovoga oblika, te su relativno lako dostupne.

Na kraju da spomenem nešto što sam preskočio u samom podkastu, a to je koliko koštaju poštanske marke. Kod ovakog klasifikovanja problem predstavlja procena poštanskih maraka. Jedostavno ima cena po katalozima, ali to nije realno jer se plaća 10% do 20% od te cene. Kada se dobije 50% od te cene. bez obzita na ovu komplikaciju oko toga koja je prava vrednost, postoje kolekcionari koji se odlučuju samo za sakupljanje vrednih primeraka.

Kako god bilo, u ovom hobiju za šta god se filatelista odluči neće pogrešiti. Iza svake od tih poštanskih maraka se nalaze interesante i zanimljive priče.