podela

 • Vrste poštanskih maraka

  Kada su u pitanju poštanske marke, one služe za naplatu poštanskih troškova. Međutim postoji zaista veliko broj različitih izdanja. Razlikovala su se prema tome kako se koriste, za kakve pošiljke te ko može da ih koristi.

  Realno se najviše u svetu koriste franko marke, one se inače koriste za slanje pisama i pošiljaka. U drugoj polovini dvadesetog veka su sa njima paralelno podjednako korišćena prigodna izdanja poštanskih maraka.

  Ovde ćemo se pozabaviti samo vrstama poštanskih maraka prema njihovoj nameni. One mogu da se dele još prema vrstama papira na kom su štampane, te i prema tehnike koja je korišćena za štampu.

  Image by Thomas B. from Pixabay 

  • Franko marke - je naziv za najčešće poštanske marke, koje se koriste prilikom prijema pošte.
  • Porto marke - se korsite kada poštarinu plaća primalac, da li u potpunosti ili samo kao doplatu.
  • Prigodna izdanja poštanskih maraka - one sa slikama i prigodnim motivima obeležavaju neki značajni datumi ili jubilej iz istorije. Takođe mogu da promovišu bogatstvo, prirode, društvenog života ili kulture.
  • Personalizovane poštanske marke - štampaju se na zahtev, a mogu se koristiti kao redovne.
  • Poštanske marke iz automata - su se kupovale na automatima, ali nisu nikad ušle u masovniju upotrebu jer se nisu pokazale kao praktično rešenje.
  • Službene marke - su se povremeno izdavale, a služile su za pošiljke koje su slale državne ustanove.
  • Doplatne marke -koriste se u određenom vremenskom periodu, a ostvaren prihod se uplaćuje u svrhe kojim su povodom izdate. Najčešće je to Crveni Krst.
  • Novinske marke - su se koristile za dostavljanje novina, imale su određeni povlašćeni status.
  • Telegrafske marke -
  • Redovne marke za vazdužnu poštu - korišćene su za poštanske pošilje koje su dostavljane vazdušnim putem. Korišćene su uglavnom u prvoj polovini dvadesetog veka.
  • Paketne marke -
  • Ekspresne marke - korišćene su za poštu koja se hitno dostavljala, te su bile i skuplje.
  • Privatne marke - ovde spadaju hotelske ili gradske marke. Hoteli su u pojedimim zemljama lepili svoje marke na pošiljke koju su za svoje goste dostavljali do najbliže pošte.
  • Vojne marke - su u neki zemljama štampane i koristille su se za pošiljke koje su slala vojna lica.
  • Taksene marke - su korišćene za državna dokumenta, a ne za poštu.

  Ovde treba imati u vidu da je postojala različita prksa u različitim zemljama. U nekima su se poštanske marke za vazdušni saobraćaj mogle koristiti i za franko pošiljke. U nekima su se franko marke mogle upotrebiti kao taksene.

  Ovo je samo okvirni tekst i zainteresovani smo za sve primedbe ili predloge oko uređenja ovoga teksta, samo nam se javite preko kontakt strane.

   

 • Vrste poštanskih maraka - treća epizoda podkasta

  Juče je objavljena treća epizoda podkasta "Album za marke. Tema je bila vrste poštanskih maraka. Ovde a sajjtu sam već napisao jedan tekst o toj temi.

  Filatelija je hobi gde se sakupljaju poštanske marke, to je bar jednostavno. Međutim kada se malo prouči oblast vidi se da ima dosta vrsta poštanskih maraka, a uz to ima dosta i maraka koje su se koristile mimo poštanskih usluga.

  Ovo oko podela i svrstavanja maraka ne treba gledati kao nešto uklesano u kamen. Jednostavno su definicije u filateliji veoma rastegljive, ne samo od strane filatelista, već i od onih koji marke štampaju i puštaju u opticaj.

  Filatelistima su najzanimljivije redovne poštanske marke, prigodna izdanja poštanskih maraka i u novije vreme personalizovanih maraka.. A tu imamo još i doplatne marke, koje se izdvajaju po tome da se novac koji se prikupi njihovom prodajom korsti za posebne namene. Kao na primer nedelja crvenog krsta ili pomoć izbeglim licima.

  Naravno nisu manje interesantne ni službene, ali su se one koristile u posebnim namenama, te nisu toliko brojne. Tu spadaju taksene marke, franko marke i na primer još marke koje su potvrđivale da je pošiljka oslobođena poštarine. Ove marke koje predviđaju da su pošiljke oslobođene plaćanja su se delile dobrotvornim društvima i organizacijama, te su ih one koristile kada su slali čestitke ili neke pozive za akciju.

  Ima tu i jedna grupa de treba biti pažljiv prilikom kupovine, gde je to prepušteno iskusnim filatelistima. To su poštanske marke sa pretiskom, posebno one starije. Jednostavno ima tu dosta falsifikata. Takođe u tu grupu spadaju marke od strane vlada koje su otišle iz nekog razloga u izgnanstvo, tu takođe ima svega i svačega. jedna od zamki za malađe filateliste mogu biti i poštanske marke nepostojećih zemalja.

  Ovo je samo deo, ima tu još nekih vrsta kao što su na primer telegrafske, paketske ili ekspres marke. Tu je i najveća podela na poništene i neponištene poštanske marke.

  slika sa commons.wikimedia.org

  Ostale vrste podela poštanskih maraka

  Pored grupisanja prema nameni one mogu još da se dele prema vrstama papira koji je korišćen, načinu štampanja, te prema tome kako je obavljeno zupčanje. Kako su to u stvari vrednosni papiri koje izdaje država, u nekim slučajevima je korišćen prilično skup papir. Tako je i sa vrstama štampe, neka izdanja su bila skuplja za proizvodnju pa su rađena u manjim tiražima. Manji tiraži po nekom običaju privlače pažnju kolekcionara.

  Filatelisti retko sakupljaju marke samo na osnovu ovih tehničkih podela. Međutim oni mogu da pomognu prilikom slaganja kolekcije u klasere i albume za marke.

  Oblici maraka su uglavnom pravougaoni, mada ima ponešto kvadratnih, trouglastij i okruglih. Ovo takođe može poslužiti kao osnov prilikom kreiranja kolekcije. Posebna okolnost ide na ruku trouglastim poštanskim markama, zemlje iz našeg okruženja su imali neke serije ovoga oblika, te su relativno lako dostupne.

  Na kraju da spomenem nešto što sam preskočio u samom podkastu, a to je koliko koštaju poštanske marke. Kod ovakog klasifikovanja problem predstavlja procena poštanskih maraka. Jedostavno ima cena po katalozima, ali to nije realno jer se plaća 10% do 20% od te cene. Kada se dobije 50% od te cene. bez obzita na ovu komplikaciju oko toga koja je prava vrednost, postoje kolekcionari koji se odlučuju samo za sakupljanje vrednih primeraka.

  Kako god bilo, u ovom hobiju za šta god se filatelista odluči neće pogrešiti. Iza svake od tih poštanskih maraka se nalaze interesante i zanimljive priče.