CEPT

 • Prigodno izdanje - Evropa CEPT 1985

  Prigodno izdanje - Evropa CEPT 1985

  Datum puštanja u prodaju je 29 april 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset "Forum" Novi Sad

  - papir kredasti

  - zupčanje  13¼

  filatelija muzika

  Mi 2104 - Josip Slavenski, u pozadini blok flauta i tarabuk - (štampano 550 000 komada) - 60 dinara

  muzika na poštanskoj marki

  Mi 2105 - orginalni rukopis partiture iz dela Balkanofonija - (štampano 550 000 komada) - 80 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 9 komada.

  Interesantne činjenice

  Kompozitor Josip Slavenski studirao je u Budimpešti i Pragu. Stručno se usavršavao u Parizu. Radio je kao pedagog, stvarajući dela koja su bila inspirisana Međumurjem.

  Tokom svoje karijere je istraživao muzičku kulturu starih civilizacija na Istoku. Tokom svog rada je doprineo prekidu uticaja romantizma na kreiranje muzike na ovim prostorima.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Prigodno izdanje -Evropa CEPT -1976 godina

  Prigodno izdanje -Evropa CEPT

  - 26 april 1976 godine

  - likovna obrada: Andreja Milenković

   - višebojna heliogravura štamparija Helio Courvoisier

   - papir kredasti sa obojenim svilenim vlaknima

   - zupčanje češljasto 11½ i 11¾

  skulptura

  Michel 1635 višebojna - 3,20 dinara ( štampano 1 100 000 komada)

  Čaša iz druge polovine 14 veka

  Michel 1636 višebojna - 8 dinara (štampano 900 000 komada)

  nacrt: skulptura "Kralj Matljaž" - Jakob Podgorelec i čaša iz druge polovine 14 veka nađena u Peći u Srbiji.

  Na sastanku stručne komisijeorganizacije Cept-a u septembru 1972 godine u Hagu odlučeno je da u toku 1974 - 1976 godine poštanske uprave članice organizacije izdaju poštanske marke Evropa Cept  koristeći motive iz svog nacionalnog umetničkog blaga, ali u okviru jedne zajedničke teme. Kao zajednička tema za 1976 godinu uzeto je "zanatsko delo".

  Kralj Matljaž, skulptura iz 1931 godine čuva se u Slovenačkom etnografskom muzeju u Ljubljani gde je zavedena pod brojem 101. Majstor Jakob Podgorelec koji je izradio ovu skulpturu upotrebio je za svoj rad nafiniju glinu i glazuru, pomoću kojih je vešto i pritomumetnički ekspresivnooblikovao figuru Kralja Matlježakoji zamišljen sedi za stolom. Majstor Jakob Pogorelec potiče iz Dolenjske Vasi kod Ribnice, koja je poznat centar za izradu narodne kremike.

  Čaša iz druge polovine 14 veka, čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu gde je u zbircisrednjovekovnog odeljenja zavedena pod brojem 2563. Visine je 6cm prečnik otvora je 14,3cm a prečnik dna je 5,8cm. Okrugloj je oblika, jedno naglašenog postolja. Ukrašena je samo unutrašnja strana. Pripada tipu luksuzne srednjovekovne keramike u čijoj je izradi primenjen komplikovanitehnički postupak. Pošto je oblik dat pomoću grnčarskog točka, čaša je malo prosušena, zatim premazana posebnom belom tečnošću koja se zove angoba. Oštrim predmetom urezuje se ornament, boji se odgovarajućim bojama iponovo peče Ova čaša je ne samo odlično tehnički izvedena, već lepotom svog slikanog ukrasa predsatavljaizvandredno delo primenjene umetnosti.

  Stručni saradnik za izbor motiva je bila Desanka Milošević, savetnik uNarodnom muzeju u Beogradu.

  Istog dana kada je puštena u promet poštanska marka, pušteni su u promet i prigodna koverta i koverta prvoga dana (FDC).