grb

 • Prigodno izdanje - 125 godina Hrvatskog narodnog kazališta

  Prigodno izdanje - 125 godina Hrvatskog narodnog kazališta

  Datum puštanja u prodaju je 23 novembar 1985 godine

  - likovna obrada mr Dimitrij Čudov

  - višebojni ofset Zavod za izradu novčanica Beograd

  - papir kredasti

  - zupčanje  121⁄2 (postoji informacija i da je zupčanje bilo 121⁄2 : 12¾)**

  Poštanska marka hrvatsko narodno kazalište

   Mi 2128 - nacrt: detalj sa vrha pročelja zgrade Hrvatskog narodnog kazališta - likovi mladića i devojke sa pozorišnom maskom, odnosno trubom u ruci i tadašnjim grbom Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u sredini (štampano 200 000 komada) 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati, koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  ► Povodom događaja od pre 125 godina, kada je stanovništvo zagreba demonstracijama protestvovalo protiv nemačke predstave "Peter von Szapary". Nemačko pozorište koje je ovo izvodilo je u Zagrebu nastupala preko 80 godina. nakon tog događaja počinje sa radom Hrvatski pozorišni ansabal.

  U sklopu događaja kojima je obeleženo 125 godina Hrvatskog narodnog kazališta bilo je dosta njih posvećenih 40 godina oslobođenja Jugoslavije i poraza fašističkih snaga.

  Za motiv prikazan na ovoj poštanskij marci je odabran detalj sa zgrade koji se nalazi na njenom pročelju. Na sredini je grb Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, a sa strane se nalaze momak i devojka koji drže simbole pozorišne umetnosti.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

  ------

  **izvor - katalog 1988/89 poštanskih maraka jugoslovenskih zemalja 2 - strana 302

 • Prigodno izdanje - 30 godina TID Dunavske regate

  Prigodno izdanje - 30 godina TID Dunavske regate  - međunarodna evropska dunavska regata

  Datum puštanja u prodaju je 29 jun 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset Forum Novi Sad

  - papir kredasti

  - zupčanje  14 : 133⁄4

  Međunarodna Dunavska regata TID poštanska marka

  MI 2113 - nacrt stilizovani znak TID regate na Dunavu sa oznakom tridesetogodišnjice (štampano 300 000 komada) 70 dinara


  Datum puštanja u prodaju je 29 jun 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset Forum Novi Sad

  - papir kredasti

  - zupčanje  143⁄4 : 13

  filatelistički blok TID regata

  MI 2114 - nacrt tok Dunava od Ingolštata pa do Silistre i grbovi gradova zemalja kroz koji regata prolazi, kao i zastave podunavskih zemalja kroz koji TID regata prolazi (štampano 250 000 komada) 100 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 8 komada plus srednje polje. Veličina bloka je 95 x 79 mm.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Prigodno izdanje povodom 40 godina proglašenja republike

  Prigodno izdanje povodom 40 godina proglašenja republike Jugoslavije

  Datum puštanja u prodaju je 28 novembar 1985 godine

  - likovna obrada mr Dimitrij Čudov

  - ofset Zavod za izradu novčanica Beograd

  - papir kredasti

  - zupčanje  13¼

  Poštanska marka grb jugoslavije

  Mi 2130 - nacrt: grb Jugoslavije i godine 1945 - 1985 (štampano 485 000) 10 dinara

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.


  Prigodno izdanje povodom 40 godina proglašenja republike Jugoslavije blok

  Datum puštanja u prodaju je 28 novembar 1985 godine

  - likovna obrada mr Dimitrij Čudov

  - ofset Zavod za izradu novčanica Beograd

  - papir kredasti

  - zupčanje: nezupčana

  Blok sa grbom Jugoslavije

  Mi 2131, BL-27 - nacrt: grb Jugoslavije, godine 1945 - 1985 i stilizovana zgrada skupštine SFRJ (štampano 240 000) 100 dinara

  dimenzije bloka 62,5 x 75mm i blokovi nisu numerisani


  Istog dana su u promet puštena dva prigodana koverati i koverat prvog dana FDC.

  Jugoslavija je iz rata izašla kao država izgrađena na osnovama vlasti radnog naroda i na federativnom principu koji je trebalo da reši problem sa nacionalnim pitanjem.

  Sa radom na tome se otpočelo odmah po završetku rata. Tokom avgusta 1945 godine je održano Treće zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ). Tada je konstituisana Privremena narodna skupština. Na prvim slobodnim izborima koji su se održali 11 novembra 1945 godine je pobedila lista Narodnog fronta sa apsolutnom većinom.

  Na dvogodišnjicu drugog zasedanja AVNOJ-a, 29 novembra 1945 godine, Ustavotvorna skupština je na svom prvom zasedanju usvojila Deklaraciju o proglašenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Tim postupkom je monarhija bila ukinuta.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija