ručna štampa

 • Vrste štampe poštanskih maraka

  Način štampe je još jedan od metoda da se razvrstaju poštanske marke. Trenutno se najviše koristi ofset štampa, dok su u ranijim periodima bile korišćene i druge tehnike.

  Interesentna je situacija u periodu prelaska 19 u 20 vek, tada je korišćen jedan motiv na poštanskim markama godinama a dešavalo se da dođe do promene kako se vrši štampa. Ovo je zanimljivo pojedinim kolekcionarima, koji žele da nabave sve verzije.

  Osnovna podela načina štampe poštanskih maraka bi bila na:

  • visoka štampa
  • duboka štampa
  • ravna štampa

  Image by Arek Socha from Pixabay 

   

  • knjigotisak - način štampe jeste kao kod knjiga, radi se sa klišeima pomoću kojih se prenosi boja na papir.

  kamenotisak - na posebnim vrstama kamena se prenosio crtež pomoću hemikalija. Nakon toga bi se nanosila boja, ali bi se sa delova koji su obrađeni hemikalijom uklanjala i ostajala samo na kopiji crteža.

  • ofset - najčešća trenutno tehnika štampanja poštanskih maraka, boja se sa lima prenosi na gumeni valjak, a sa njega na papir.

  liniska duboka štampa - slika za štampu se gravira na metalnoj ploči ili se ploča nagriza sa kiselinama.

  raster duboka štampa - ovde se isto radi sa metalnim pločama, ali se slika razbija na grupu tačaka, te se u tome razlikuje od liniske duboke štampe.

  ručna štampa - u nekim situacijama se nekim priručnim sredstvima radila štampa, ali su to po pravilu veoma male serije.

  Pored ovde navedenih načina štampe, treba spomenuti i verzije kada su za pojedine marke korišćene dve različite metode. Kada je u pitanju Jugoslavija, to najčešće korišćenje ofseta prilikom preštampavanja vrednosti poštanske marke.

  Poznavanje načina štampe je poželjno za fileteliste, jer će na taj način biti sigurniji prilikom kupovine. Dešava se da lopovi pomisle da na jednostavan način izvrše prevaru, te da izradom kopija starijih poštanskih maraka zarade velike pare. Međutim po pravilu oni nisu sposobni da izrade kvalitetne kopije. Najčešće greške kod načina štampe, te je to prilika za kolekcionare da prepoznaju prevaru.